Ceisio am swydd ar lein

Rhestr Swyddi > Gweithiwr Cymdeithasol (Dros Gyfnod o Flwyddyn) - Cyf: 19-249H2
  • Cyfadran: Oedolion, Iechyd a Llesiant
  • Gwasanaeth: Dydd Anabledd Dysgu
  • Dyddiad cau: 10:00 yb Dydd Iau 26/09/2019
  • Cyflog: £32,029- £33,799
  • Gradd tal: 29 - 31
  • Lleoliad(au): Gweler swydd ddisgrifiad

Sut i wneud cais?