Ceisio am swydd ar lein

Rhestr Swyddi > Dirprwy Bennaeth Ysgol Maesincla, Caernarfon - Cyf: P19-077
  • Cyfadran: Addysg
  • Gwasanaeth: Ysgolion Cynradd
  • Dyddiad cau: 12:00 Dydd Mercher 25/09/2019
  • Cyflog: £41,989 - £46,430
  • Gradd tal: L3 - L7
  • Lleoliad(au): Gweler swydd ddisgrifiad

Sut i wneud cais?