Ceisio am swydd ar lein

Rhestr Swyddi > Cogydd a Gofal Ysgol Edern 22.2awr yr wythnos Dros Dro - Cyf: 19-280
  • Cyfadran: Addysg
  • Gwasanaeth: Ategol
  • Dyddiad cau: 10:00 yb Dydd Iau 19/09/2019
  • Cyflog: £9,908.72-£10,972.71
  • Gradd tal: 7 - 11
  • Lleoliad(au): Gweler swydd ddisgrifiad

Sut i wneud cais?