Ceisio am swydd ar lein

Rhestr Swyddi > Cymhorthydd Cyffredinol Cegin Clwb Brecwast Ysgol Edern (5awr) - Cyf: 19-279
  • Cyfadran: Addysg
  • Gwasanaeth: Ategol
  • Dyddiad cau: 10:00 yb Dydd Iau 19/09/2019
  • Cyflog: £1,994.40 y flwyddyn
  • Gradd tal: 2 - 2
  • Lleoliad(au): Gweler swydd ddisgrifiad

Sut i wneud cais?