Ceisio am swydd ar lein

Rhestr Swyddi > Athro / Athrawes Rhan Amser Cymraeg (dros dro) Ysgol Tryfan, Bangor - Cyf: C19-048
  • Cyfadran: Addysg
  • Gwasanaeth: Ysgolion Uwchradd
  • Dyddiad cau: 12:00 Dydd Gwener 20/09/2019
  • Cyflog: £23,720 - £39,406
  • Gradd tal: -
  • Lleoliad(au): Gweler swydd ddisgrifiad

Sut i wneud cais?