Ceisio am swydd ar lein

Rhestr Swyddi > Arweinydd Gwasanaethau Anabledd Dysgu - Cyf: 19-228H2
  • Cyfadran: Oedolion, Iechyd a Llesiant
  • Gwasanaeth: Dydd Anabledd Dysgu
  • Dyddiad cau: 10:00 yb Dydd Iau 19/09/2019
  • Cyflog: £26,999 - £28,785
  • Gradd tal: 23 - 25
  • Lleoliad(au): Meirionnydd

Sut i wneud cais?