Ceisio am swydd ar lein

Rhestr Swyddi > Swyddog Cefnogi Ysgol Lefel 2 (17.5 Awr) Ysgol Y Felinheli - Cyf: P19-076
  • Cyfadran: Addysg
  • Gwasanaeth: Ysgolion Cynradd
  • Dyddiad cau: 12:00 Dydd Iau 19/09/2019
  • Cyflog: £7,619 - £7,772
  • Gradd tal: 5 - 6
  • Lleoliad(au): Gweler swydd ddisgrifiad

Sut i wneud cais?