Ceisio am swydd ar lein

Rhestr Swyddi > Cymhorthydd Gweinyddol Plas Pawb Dros Dro hyd at Mawrth 2020 - Cyf: 19-215H2
  • Cyfadran: Plant a Chefnogi Teuluoedd
  • Gwasanaeth: Plant a Chefnogi Teuluoedd
  • Dyddiad cau: 10:00 yb Dydd Iau 19/09/2019
  • Cyflog: £18,795-£19,171
  • Gradd tal: 5 - 6
  • Lleoliad(au): Caernarfon

Sut i wneud cais?