Ceisio am swydd ar lein

Rhestr Swyddi > Cyfieithydd x 3 (1 swydd Parhaol a 2 Dros Dro Contract 12 a 6 mis)) - Cyf: 19-321
  • Cyfadran: Cefnogaeth Gorfforaethol
  • Gwasanaeth: Democratiaeth
  • Dyddiad cau: 10:00 yb Dydd Iau 17/10/2019
  • Cyflog: £29,636 - £31,371
  • Gradd tal: 26 - 28
  • Lleoliad(au): Caernarfon

Hysbyseb swydd

1 x Cyfieithydd Parhaol (14.48 awr yr wythnos)
1 x Cyfieithydd Dros Dro (37 awr - Cyfnod o 12 Mis)
1 x Cyfieithydd Dros Dro (22.12 awr - Cyfnod o 6 mis)

Dyma gyfle arbennig i ymuno â thîm Cyfieithu prysur Cyngor Gwynedd.
Rydym yn gobeithio penodi unigolion â phrofiad a/neu gymhwyster cyfieithu ysgrifenedig yn ogystal a chyfieithu ar y pryd er mwyn bodloni holl ofynion gwaith y tîm.
Os nad oes gennych brofiad o gyfieithu ar y pryd, ond yn dymuno dysgu’r grefft honno, byddem yn croesawu ceisiadau gennych. Telir cyflog ar raddfa is (S1) tra bod yr unigolion yn cael eu hyfforddi. Ystyrir ceisiadau gan unigolion sy’n dymuno gweithio’n rhan amser neu rannu swyddi hefyd.

Am sgwrs anffurfiol gellir cysylltu â Bethan Mair Evans, Arweinydd Tim Cyfieithu ar 01286 679050.

Rhagwelir cynnal cyfweliadau wythnos yn cychwyn 21/10/2019

Ffurflenni cais a manylion pellach gan Gwasanaeth Cefnogol, Cyngor Gwynedd, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH
Ffôn: 01286 679076
E-Bost: swyddi@gwynedd.llyw.cymru

DYDDIAD CAU: 10.00 O’R GLOCH, DYDD IAU, 17/10/2019

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu a chwi drwy’r
cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd.

Sut i wneud cais?