Ceisio am swydd ar lein

I gael rhagor o fanylion am unrhyw swydd, cliciwch ar bennawd y swydd.

Tim Arweinyddiaeth Corfforaethol

 • Adran:Tim Arweinyddiaeth Corfforaethol
 • Gwasanaeth:Cyfreithiol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Mawrth 30/04/2019
 • Cyflog:Telir ffi (tua £400 y dydd)
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Addysg

 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Adnoddau
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/05/2019
 • Cyflog:£19,554 - £21,166 Pro Rata
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ategol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/05/2019
 • Cyflog:£17,711 Pro Rata
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ategol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 09/05/2019
 • Cyflog:£17,711 Pro Rata
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ategol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 23/05/2019
 • Cyflog:£19,554 - £21,166
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Arbennig
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 07/05/2019
 • Cyflog:£23,580 i £24,960
 • Gradd tâl:26 - 28
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Arbennig
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 07/05/2019
 • Cyflog:£16,598 i £18,326
 • Gradd tâl:12 - 17
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 23/04/2019
 • Cyflog:£4,466 - £4,554
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 23/04/2019
 • Cyflog:£4,466 - £4,554
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 03/05/2019
 • Cyflog:£23,720 i £39,406
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Gwener 03/05/2019
 • Cyflog:£23,720- £39,406
 • Gradd tâl:. - .
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Llun 29/04/2019
 • Cyflog:Gweler swydd ddisgrifiad
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 08/05/2019
 • Cyflog:£51,234 - £56,434
 • Gradd tâl:L11 - L15
 • Lleoliad(au):Meirionnydd
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 07/05/2019
 • Cyflog:£48,687 - £53,724
 • Gradd tâl:L9 - L13
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 30/04/2019
 • Cyflog:£23,720 - £39,406
 • Gradd tâl:11 - 16
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 30/04/2019
 • Cyflog:£23,720 - £39,406
 • Gradd tâl:11 - 16
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 09/05/2019
 • Cyflog:£15,092 - £16,344
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Dwyfor
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 08/05/2019
 • Cyflog:£16,261 - £17,601
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 08/05/2019
 • Cyflog:£13,938 – £15,087
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 30/04/2019
 • Cyflog:£23,720- £39,406
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 30/04/2019
 • Cyflog:£23,720- £39,406
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 08/05/2019
 • Cyflog:£23,720- £39,406
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 08/05/2019
 • Cyflog:Gweler Swydd Ddisgrifiad
 • Gradd tâl:. - .
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 08/05/2019
 • Cyflog:£48,687 - £53,724
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 08/05/2019
 • Cyflog:£23,720- £39,406
 • Gradd tâl:. - .
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 08/05/2019
 • Cyflog:£23,720- £39,406
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 08/05/2019
 • Cyflog:£23,720- £39,406
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 02/05/2019
 • Cyflog:£23,720 - £39,406
 • Gradd tâl: -
 • Lleoliad(au):Arfon
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 01/05/2019
 • Cyflog:(£23,720 - £39,406
 • Gradd tâl: -
 • Lleoliad(au):Arfon

Amgylchedd (Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd, Eiddo, Trafnidiaeth a Chefn Gwlad)

Yn ôl i'r brig Uwch Syrfewr Stadau - Cyf: 19-010
 • Adran:Amgylchedd (Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd, Eiddo, Trafnidiaeth a Chefn Gwlad)
 • Gwasanaeth:Eiddo
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 25/04/2019
 • Cyflog:£29,636 - £31,371
 • Gradd tâl:26 - 28
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Amgylchedd (Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd, Eiddo, Trafnidiaeth a Chefn Gwlad)
 • Gwasanaeth:Eiddo
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 25/04/2019
 • Cyflog:£24,313 - £26,317
 • Gradd tâl:18 - 22
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Asiantaeth Cefnffyrdd

Yn ôl i'r brig Rheolwr Agweddau Tir - Cyf: 19-018
 • Adran:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Gwasanaeth:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/05/2019
 • Cyflog:£32,029 - £33,799
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
Yn ôl i'r brig Swyddog Systemau Busnes - Cyf: 19-017
 • Adran:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Gwasanaeth:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/05/2019
 • Cyflog:£24,313 - £26,317
 • Gradd tâl:18 - 22
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Cyllid

Yn ôl i'r brig Cymhorthydd Cyfrifeg - Cyf: 18-424
 • Adran:Cyllid
 • Gwasanaeth:Cyfrifeg
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 25/04/2019
 • Cyflog:£19,554 - £21,166
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Caernarfon
Yn ôl i'r brig Technegydd Systemau - Cyf: 19-009
 • Adran:Cyllid
 • Gwasanaeth:Pensiynau a Chyflogau
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 25/04/2019
 • Cyflog:£21,589 - £23,836
 • Gradd tâl:12 - 17
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Cyllid
 • Gwasanaeth:Refeniw
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/05/2019
 • Cyflog:£18,065 - £18,426
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Oedolion, Iechyd a Llesiant

 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Dydd Anabledd Dysgu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/05/2019
 • Cyflog:£32,029 - £33,799
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/05/2019
 • Cyflog:£24,087 - £24,568 pro rata
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 25/04/2019
 • Cyflog:£9.36 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 25/04/2019
 • Cyflog:£9.36 yr awr
 • Gradd tâl:10 - 10
 • Lleoliad(au):Pwllheli

Plant a Chefnogi Teuluoedd

 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 25/04/2019
 • Cyflog:£21,589 - £23,836
 • Gradd tâl:12 - 17
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)

Yn ôl i'r brig Uwch Beiriannydd Traenio - Cyf: 19-003
 • Adran:YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)
 • Gwasanaeth:Adeiladu ac Amgylcheddol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 25/04/2019
 • Cyflog:£35,934 - £37,849
 • Gradd tâl:33 - 35
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)
 • Gwasanaeth:Adeiladu ac Amgylcheddol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/05/2019
 • Cyflog:£26,999 - £28,785
 • Gradd tâl:23 - 25
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Swyddi Cyffredinol

 • Adran:Swyddi Cyffredinol
 • Gwasanaeth:Swyddi Cyffredinol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/05/2019
 • Cyflog:£86,673 - £96,304
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Yn gadarn o blaid pobl anabl