Ceisio am swydd ar lein

I gael rhagor o fanylion am unrhyw swydd, cliciwch ar bennawd y swydd.

Addysg

 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad (Gwynedd a Môn)
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 21/02/2019
 • Cyflog:£12,287 i £12,976
 • Gradd tâl:14 - 17
 • Lleoliad(au):Ynys Môn
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ategol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 21/02/2019
 • Cyflog:£16,626 (pro rata)
 • Gradd tâl:8 - 8
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ategol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/02/2019
 • Cyflog:£18,870 - £20,541 Pro Rata
 • Gradd tâl:18 - 21
 • Lleoliad(au):Arfon
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/02/2019
 • Cyflog:£16,626 Pro Rata
 • Gradd tâl:8 - 8
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 19/02/2019
 • Cyflog:£11,263 - £11,895
 • Gradd tâl:14 - 17
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 20/02/2019
 • Cyflog:£8,402-£8,873
 • Gradd tâl:14 - 17
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 14/03/2019
 • Cyflog:£51,234 - £56,434
 • Gradd tâl:L11 - L15
 • Lleoliad(au):Dwyfor
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Llun 04/03/2019
 • Cyflog:£51,234 - £56,434
 • Gradd tâl:L11 - L15
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Amgylchedd (Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd, Eiddo, Trafnidiaeth a Chefn Gwlad)

 • Adran:Amgylchedd (Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd, Eiddo, Trafnidiaeth a Chefn Gwlad)
 • Gwasanaeth:Cynllunio
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 07/03/2019
 • Cyflog:£41,846 - £44,697
 • Gradd tâl:46 - 49
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Cefnogaeth Gorfforaethol

Yn ôl i'r brig Cyfieithydd Dros Dro - Cyf: 18-366
 • Adran:Cefnogaeth Gorfforaethol
 • Gwasanaeth:Cyfathrebu ac Ymgysylltu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/02/2019
 • Cyflog:£28,221 - £30,756
 • Gradd tâl:31 - 34
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Cyllid

 • Adran:Cyllid
 • Gwasanaeth:Pensiynau a Chyflogau
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 21/02/2019
 • Cyflog:£17,681 - £18,672
 • Gradd tâl:14 - 17
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Economi a Chymuned

 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Archifau, Amgueddfeydd a Chelfyddydau
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 14/03/2019
 • Cyflog:£16,755 pro rata
 • Gradd tâl:9 - 9
 • Lleoliad(au):Dwyfor
 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Llyfrgelloedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/02/2019
 • Cyflog:£18,870 - £20,541
 • Gradd tâl:18 - 21
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Strategaeth a Datblygu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/02/2019
 • Cyflog:£30,756 - £33,136
 • Gradd tâl:34 - 37
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Oedolion, Iechyd a Llesiant

 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Gofal Cartref Cymunedol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 21/02/2019
 • Cyflog:£16,863- £17,391
 • Gradd tâl:10 - 13
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
Yn ôl i'r brig Clerc Tim - Cyf: 18-364
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/02/2019
 • Cyflog:£16,863 - £17,391
 • Gradd tâl:10 - 13
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/02/2019
 • Cyflog:£16,755 Pro Rata
 • Gradd tâl:9 - 9
 • Lleoliad(au):Arfon
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 21/02/2019
 • Cyflog:£16,863 - £17,391 +1/3 pro rata
 • Gradd tâl:10 - 13
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/02/2019
 • Cyflog:£16,863 - £17,391 y flwyddyn pro rata
 • Gradd tâl:10 - 13
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/03/2019
 • Cyflog:£8.74 yr awr
 • Gradd tâl:10 - 10
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Sul 31/03/2019
 • Cyflog:£8.74 yr awr
 • Gradd tâl:10 - 10
 • Lleoliad(au):Pwllheli

Plant a Chefnogi Teuluoedd

 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 21/02/2019
 • Cyflog:£30,756- £33,136
 • Gradd tâl:34 - 37
 • Lleoliad(au):Caernarfon
Yn ôl i'r brig Gweithiwr Cymdeithasol - Cyf: 18-311H3
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Preswyl, Maethu, Mabwysiadu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 21/02/2019
 • Cyflog:£30,756 - £33,136
 • Gradd tâl:34 - 37
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Priffyrdd a Bwrdeistrefol

 • Adran:Priffyrdd a Bwrdeistrefol
 • Gwasanaeth:Gwaith Bwrdeistrefol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 07/03/2019
 • Cyflog:£16,863 y flwyddyn pro rata
 • Gradd tâl:10 - 10
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)

 • Adran:YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)
 • Gwasanaeth:Adeiladu ac Amgylcheddol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/02/2019
 • Cyflog:£34,106 - £37,107
 • Gradd tâl:38 - 41
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Swyddi Cyffredinol

 • Adran:Swyddi Cyffredinol
 • Gwasanaeth:Swyddi Cyffredinol
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Llun 04/03/2019
 • Cyflog:£38,052 - £41,846
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Swyddi Cyffredinol
 • Gwasanaeth:Swyddi Cyffredinol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Mercher 20/02/2019
 • Cyflog:.
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Yn gadarn o blaid pobl anabl