Ceisio am swydd ar lein

I gael rhagor o fanylion am unrhyw swydd, cliciwch ar bennawd y swydd.

Addysg

 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad (Gwynedd a Môn)
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 31/01/2019
 • Cyflog: £13,114 - £14,275
 • Gradd tâl:18 - 21
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ategol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 31/01/2019
 • Cyflog:£16,755 Pro Rata
 • Gradd tâl:9 - 9
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 31/01/2019
 • Cyflog:£71.80 wythnos/ weekly £16,626 pro Rata
 • Gradd tâl:8 - 8
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 24/01/2019
 • Cyflog:£8,192 - £8,651
 • Gradd tâl:14 - 17
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 25/01/2019
 • Cyflog:£1876
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Llun 28/01/2019
 • Cyflog:£23,720 - £39,406
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 01/02/2019
 • Cyflog:£23,720 - £39,406
 • Gradd tâl:I'w benderfynu
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Asiantaeth Cefnffyrdd

 • Adran:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Gwasanaeth:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 07/02/2019
 • Cyflog:£18,870- £20,541
 • Gradd tâl:18 - 21
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Economi a Chymuned

 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Strategaeth a Datblygu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 31/01/2019
 • Cyflog:£30,756-£33,136
 • Gradd tâl:34 - 37
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Strategaeth a Datblygu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 07/02/2019
 • Cyflog:£30,756 - £33,136
 • Gradd tâl:34 - 37
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Oedolion, Iechyd a Llesiant

 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Gwener 25/01/2019
 • Cyflog:£36,153 - £39,002
 • Gradd tâl:40 - 43
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 31/01/2019
 • Cyflog:£22,484 - £23,188
 • Gradd tâl:10 - 13
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 31/01/2019
 • Cyflog:£22,484 - £23,188
 • Gradd tâl:10 - 13
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 31/01/2019
 • Cyflog:£16,863 - £17,391 y flwyddyn
 • Gradd tâl:10 - 13
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 31/01/2019
 • Cyflog:£16,863 - £17,391 y flwyddyn pro rata
 • Gradd tâl:10 - 13
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 31/01/2019
 • Cyflog:£16,863 - £17,391 (pro rata)
 • Gradd tâl:10 - 13
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 07/02/2019
 • Cyflog:£16,863 - £17,391 y flwyddyn pro rata
 • Gradd tâl:10 - 13
 • Lleoliad(au):Dwyfor
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 07/02/2019
 • Cyflog:£16,863 - £17,391 y flwyddyn pro rata
 • Gradd tâl:10 - 13
 • Lleoliad(au):Arfon
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/03/2019
 • Cyflog:£8.74 yr awr
 • Gradd tâl:10 - 10
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 31/01/2019
 • Cyflog:£8.74 yr awr
 • Gradd tâl:10 - 10
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Sul 31/03/2019
 • Cyflog:£8.74 yr awr
 • Gradd tâl:10 - 10
 • Lleoliad(au):Pwllheli
Yn ôl i'r brig Swyddog Tai Gwag (Dros dro) - Cyf: 18-300H2
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Tai
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 31/01/2019
 • Cyflog:£23,111-£25,463
 • Gradd tâl:25 - 28
 • Lleoliad(au):Dolgellau

Plant a Chefnogi Teuluoedd

 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 31/01/2019
 • Cyflog:£30,756 - £33,136
 • Gradd tâl:34 - 37
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 31/01/2019
 • Cyflog:£30,756 - £33,136
 • Gradd tâl:34 - 37
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 31/01/2019
 • Cyflog:£17,681 - £18,672
 • Gradd tâl:14 - 17
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
Yn ôl i'r brig Gweithiwr Cymdeithasol - Cyf: 18-311H2
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Preswyl, Maethu, Mabwysiadu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 31/01/2019
 • Cyflog:£30,756 - £33,136
 • Gradd tâl:34 - 37
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Priffyrdd a Bwrdeistrefol

 • Adran:Priffyrdd a Bwrdeistrefol
 • Gwasanaeth:Gwaith Bwrdeistrefol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 31/01/2019
 • Cyflog:£16,863-£17,391
 • Gradd tâl:10 - 13
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

GwE

 • Adran:GwE
 • Gwasanaeth:GwE
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 31/01/2019
 • Cyflog:£58,727 - £61,978 3 SPA Graddfa 25-27 [£63,089 -£65,282]
 • Gradd tâl:21 - 24
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:GwE
 • Gwasanaeth:GwE
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 31/01/2019
 • Cyflog:£58,727 - £61,978 3 SPA Graddfa 25-27 [£63,089 -£65,282]
 • Gradd tâl:21 - 24
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Yn gadarn o blaid pobl anabl