Ceisio am swydd ar lein

I gael rhagor o fanylion am unrhyw swydd, cliciwch ar bennawd y swydd.

Tim Arweinyddiaeth Corfforaethol

 • Adran:Tim Arweinyddiaeth Corfforaethol
 • Gwasanaeth:Cyfreithiol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/01/2021
 • Cyflog:£22,183 - £24,491 y flwyddyn (dibynnu ar oriau gwaith)
 • Gradd tâl:12 - 17
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Addysg

 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ategol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/02/2021
 • Cyflog:£15,389 - £15,697 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 27/01/2021
 • Cyflog:£54,091 - £59,581
 • Gradd tâl: -
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Amgylchedd (Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd, Trafnidiaeth a Chefn Gwlad)

 • Adran:Amgylchedd (Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd, Trafnidiaeth a Chefn Gwlad)
 • Gwasanaeth:Trafnidiaeth a Gofal Stryd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/01/2021
 • Cyflog:£4,918 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Amgylchedd (Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd, Trafnidiaeth a Chefn Gwlad)
 • Gwasanaeth:Trafnidiaeth a Gofal Stryd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/01/2021
 • Cyflog:£4,918 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Asiantaeth Cefnffyrdd

 • Adran:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Gwasanaeth:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/01/2021
 • Cyflog:£24,982 - £27,041
 • Gradd tâl:18 - 22
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Economi a Chymuned

 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Llyfrgelloedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 11/02/2021
 • Cyflog:£8,873.09 - £9,050.43 y flwyddyn
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Oedolion, Iechyd a Llesiant

 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Dydd Anabledd Dysgu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/02/2021
 • Cyflog:£18,562 - 18,933 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/01/2021
 • Cyflog:£14,046 - £14,327 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/01/2021
 • Cyflog:£15,050 - £15,351 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 22/04/2021
 • Cyflog:£18,562 - £18,933 Pro Rata
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/01/2021
 • Cyflog:£19,565.35 - £19,956.40 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 25/02/2021
 • Cyflog:£15,050 - £15,351 pro rata
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/01/2021
 • Cyflog:£18,562 - £18,933 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 04/02/2021
 • Cyflog: £9.82 yr awr - £9.81 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Arfon, Dwyfor
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 25/11/2021
 • Cyflog:£9.62 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Sul 31/01/2021
 • Cyflog:£9.43 yr awr
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Plant a Chefnogi Teuluoedd

 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Preswyl, Maethu, Mabwysiadu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Sul 31/01/2021
 • Cyflog:Treuliau - Expenses
 • Gradd tâl:- - -

Priffyrdd a Bwrdeistrefol

 • Adran:Priffyrdd a Bwrdeistrefol
 • Gwasanaeth:Gwasanaeth Gwastraff a Chomisiynu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 28/01/2021
 • Cyflog:£24,982 - £27,041
 • Gradd tâl:18 - 22
 • Lleoliad(au):Caernarfon, Gweler swydd ddisgrifiad

Tai ac Eiddo

 • Adran:Tai ac Eiddo
 • Gwasanaeth:Tai a Llesiant
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 25/02/2021
 • Cyflog:£20,092 - £21,748 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Tai ac Eiddo
 • Gwasanaeth:Tai a Llesiant
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 25/02/2021
 • Cyflog:£20,092 - £21,748 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Yn gadarn o blaid pobl anabl