Ceisio am swydd ar lein

I gael rhagor o fanylion am unrhyw swydd, cliciwch ar bennawd y swydd.

Addysg

 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Adnoddau
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 03/10/2019
 • Cyflog:£19,554 - £21,166
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ategol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 26/09/2019
 • Cyflog:£7,479.00 y flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ategol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 26/09/2019
 • Cyflog:£3,988.80
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ategol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 03/10/2019
 • Cyflog:£9,437.80 y flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Arbennig
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 04/10/2019
 • Cyflog:£13,062 - £13,323
 • Gradd tâl:pnt5 - pnt6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 25/09/2019
 • Cyflog:£41,989 - £46,430
 • Gradd tâl:L3 - L7
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 26/09/2019
 • Cyflog:£11,164- £11,387
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 27/09/2019
 • Cyflog:£14,150 - £14,433
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Llun 23/09/2019
 • Cyflog:£2,092 - £2,134
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 27/09/2019
 • Cyflog:Gweler Hysbyseb
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 02/10/2019
 • Cyflog:£23,720 - £39,406
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 02/10/2019
 • Cyflog:£16,598 - £17,967) y flwyddyn, yn ôl profiad a chymhwyster
 • Gradd tâl:pt 7 - pt 11
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 02/10/2019
 • Cyflog:£14,835 - £16,058
 • Gradd tâl:pt 7 - pt 11
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:09:30 Dydd Llun 23/09/2019
 • Cyflog:£15,881 i £16,198
 • Gradd tâl:pnt3 - pnt4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 25/09/2019
 • Cyflog:£23,720 - £39,406
 • Gradd tâl: -
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Cefnogaeth Gorfforaethol

 • Adran:Cefnogaeth Gorfforaethol
 • Gwasanaeth:Cefnogol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Llun 30/09/2019
 • Cyflog:I'w benderfynu
 • Gradd tâl:I'w benderfynu
 • Lleoliad(au):Caernarfon, Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Cefnogaeth Gorfforaethol
 • Gwasanaeth:Cyswllt Cwsmer a Chofrestru
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 26/09/2019
 • Cyflog:£19,554 - £21,166
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Dolgellau

Cyllid

 • Adran:Cyllid
 • Gwasanaeth:Technoleg Gwybodaeth
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 03/10/2019
 • Cyflog:£21,589 - £28,785
 • Gradd tâl:S1 - S3
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Economi a Chymuned

 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Llyfrgelloedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 26/09/2019
 • Cyflog:£19,554 - £21,166 y flwyddyn
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Oedolion, Iechyd a Llesiant

 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Dydd Anabledd Dysgu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 26/09/2019
 • Cyflog:£32,029- £33,799
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Gofal Cartref Cymunedol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 03/10/2019
 • Cyflog:£21,589- £23,836
 • Gradd tâl:12 - 17
 • Lleoliad(au):Pwllheli
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 17/10/2019
 • Cyflog:£39,782- £41,675
 • Gradd tâl:37 - 39
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 31/10/2019
 • Cyflog:£18,065 - £18,426
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 26/09/2019
 • Cyflog:£9.36 yr awr - £9.55 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Dwyfor
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 26/09/2019
 • Cyflog: £9.36 yr awr - £9.55 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Arfon
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 31/10/2019
 • Cyflog:£9.36 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Gwener 25/09/2020
 • Cyflog:£9.36 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 10/10/2019
 • Cyflog:£7,658.81 y flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Plant a Chefnogi Teuluoedd

 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Blynyddoedd Cynnar
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 26/09/2019
 • Cyflog:£18,065 - £18,426
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Ieuenctid
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 26/09/2019
 • Cyflog:£9.40 - £10.60 yr awr
 • Gradd tâl:5 - 9
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Ieuenctid
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 26/09/2019
 • Cyflog:£9.40 yr awr - 10.60 yr awr
 • Gradd tâl:5 - 9
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Ieuenctid
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 26/09/2019
 • Cyflog:£9.40 yr awr - £10.60 yr awr
 • Gradd tâl:5 - 9
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Ieuenctid
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 26/09/2019
 • Cyflog:£8.69- £9.40 yr awr
 • Gradd tâl:2 - 5
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 03/10/2019
 • Cyflog:£11,732.39 - £12,699.59
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Priffyrdd a Bwrdeistrefol

 • Adran:Priffyrdd a Bwrdeistrefol
 • Gwasanaeth:Gwaith Priffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 03/10/2019
 • Cyflog:£19,554 - £21,166 y flwyddyn
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Byw'n Iach

 • Adran:Byw'n Iach
 • Gwasanaeth:Byw'n Iach
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 26/09/2019
 • Cyflog:£19,554- £21,166
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Yn gadarn o blaid pobl anabl