Ceisio am swydd ar lein

I gael rhagor o fanylion am unrhyw swydd, cliciwch ar bennawd y swydd.

Addysg

 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Disgyblion a Chynhwysiad
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 08/03/2018
 • Cyflog:£37,306 - £40,057
 • Gradd tâl:42 - 45
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 08/03/2018
 • Cyflog:£15,246 pro rata
 • Gradd tâl:8 - 8
 • Lleoliad(au):Arfon
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 08/03/2018
 • Cyflog:£15,246 Pro Rata
 • Gradd tâl:08 - 08
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Asiantaeth Cefnffyrdd

 • Adran:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Gwasanaeth:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 01/03/2018
 • Cyflog:£20,661 - £22,658
 • Gradd tâl:22 - 25
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Cefnogaeth Gorfforaethol

 • Adran:Cefnogaeth Gorfforaethol
 • Gwasanaeth:Cyswllt Cwsmer a Chofrestru
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 01/03/2018
 • Cyflog:£16,781 - £17,772
 • Gradd tâl:14 - 17
 • Lleoliad(au):Meirionnydd
 • Adran:Cefnogaeth Gorfforaethol
 • Gwasanaeth:Iechyd, Diogelwch a Llesiant
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 01/03/2018
 • Cyflog:£30,153 - £32,486
 • Gradd tâl:34 - 37
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Cyllid

Yn ôl i'r brig Arweinydd Archwilio - Cyf: 17-421
 • Adran:Cyllid
 • Gwasanaeth:Archwilio a Risg
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 01/03/2018
 • Cyflog:£33,437 - £36,379
 • Gradd tâl:38 - 41
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Cyllid
 • Gwasanaeth:Refeniw
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 08/03/2018
 • Cyflog:£16,781 - £17,772
 • Gradd tâl:14 - 17
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Economi a Chymuned

 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Archifau, Amgueddfeydd a Chelfyddydau
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 01/03/2018
 • Cyflog:£15,375 Pro Rata
 • Gradd tâl:9 - 9
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Ieuenctid
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 08/03/2018
 • Cyflog:£22,658 - £24,964
 • Gradd tâl:25 - 28
 • Lleoliad(au):Dolgellau
 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Ieuenctid
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 08/03/2018
 • Cyflog:£20,661 - £22,658
 • Gradd tâl:22 - 25
 • Lleoliad(au):Caernarfon
Yn ôl i'r brig Bosun - Cyf: 17-411
 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Morwrol a Pharciau Gwledig
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 01/03/2018
 • Cyflog:£18,070 - £20,138
 • Gradd tâl:18 - 21
 • Lleoliad(au):Pwllheli

Oedolion, Iechyd a Llesiant

 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 01/03/2018
 • Cyflog:£33,437 - £36,379
 • Gradd tâl:38 - 41
 • Lleoliad(au):Dolgellau
Yn ôl i'r brig Gweithiwr Cymdeithasol - Cyf: 17-419
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 01/03/2018
 • Cyflog:£30,153 - £32,486
 • Gradd tâl:34 - 37
 • Lleoliad(au):Dolgellau
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 08/03/2018
 • Cyflog:£30,153 - £32,486
 • Gradd tâl:34 - 37
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 01/03/2018
 • Cyflog:£16,781 - £17,772
 • Gradd tâl:14 - 17
 • Lleoliad(au):Meirionnydd
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Sadwrn 31/03/2018
 • Cyflog:£8.09 yr awr
 • Gradd tâl:10 - 10
 • Lleoliad(au):Dolgellau
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Sadwrn 31/03/2018
 • Cyflog:£8.09 yr awr
 • Gradd tâl:10 - 10
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Sadwrn 30/06/2018
 • Cyflog:£8.09 yr awr
 • Gradd tâl:10 - 10
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Sadwrn 31/03/2018
 • Cyflog:£8.09 yr awr
 • Gradd tâl:10 - 10
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Sadwrn 31/03/2018
 • Cyflog:£8.09 yr awr
 • Gradd tâl:10 - 10
 • Lleoliad(au):Meirionnydd
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Sadwrn 31/03/2018
 • Cyflog:£8.09 yr awr
 • Gradd tâl:10 - 10
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Plant a Chefnogi Teuluoedd

 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Blynyddoedd Cynnar
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 01/03/2018
 • Cyflog:£20,661 - £22,658
 • Gradd tâl:22 - 25
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Sadwrn 30/06/2018
 • Cyflog:£8.09 yr awr
 • Gradd tâl:10 - 10
 • Lleoliad(au):Arfon, Dwyfor, Meirionnydd
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Sadwrn 30/06/2018
 • Cyflog:£8.09 yr awr
 • Gradd tâl:10 - 10
 • Lleoliad(au):Arfon, Dwyfor, Meirionnydd

Priffyrdd a Bwrdeistrefol

 • Adran:Priffyrdd a Bwrdeistrefol
 • Gwasanaeth:Gwaith Bwrdeistrefol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 01/03/2018
 • Cyflog:£16,781 - £16,491
 • Gradd tâl:10 - 13
 • Lleoliad(au):Meirionnydd

YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)

 • Adran:YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)
 • Gwasanaeth:Adeiladu ac Amgylcheddol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 01/03/2018
 • Cyflog:£33,437 - £36,379
 • Gradd tâl:38 - 41
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)
 • Gwasanaeth:Adeiladu ac Amgylcheddol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 01/03/2018
 • Cyflog:£27,668- £30,153 Pro Rata
 • Gradd tâl:31 - 34
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)
 • Gwasanaeth:Adeiladu ac Amgylcheddol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 01/03/2018
 • Cyflog:£16,781 - £17,772
 • Gradd tâl:14 - 17
 • Lleoliad(au):Pwllheli

GwE

 • Adran:GwE
 • Gwasanaeth:GwE
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 08/03/2018
 • Cyflog:£18,070 - £20,138
 • Gradd tâl:18 - 21
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Swyddi Cyffredinol

 • Adran:Swyddi Cyffredinol
 • Gwasanaeth:Swyddi Cyffredinol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Llun 26/02/2018
 • Cyflog:£17,200 - £17,721
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Swyddi Cyffredinol
 • Gwasanaeth:Swyddi Cyffredinol
 • Dyddiad Cau:13:00 Dydd Gwener 09/03/2018
 • Cyflog:£23,211 to £26,261
 • Gradd tâl:I'w benderfynu
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Swyddi Cyffredinol
 • Gwasanaeth:Swyddi Cyffredinol
 • Dyddiad Cau:13:00 Dydd Llun 05/03/2018
 • Cyflog:£15,925 - £18,132 y flwyddyn pro rata
 • Gradd tâl:I'w benderfynu
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Swyddi Cyffredinol
 • Gwasanaeth:Swyddi Cyffredinol
 • Dyddiad Cau:13:00 Dydd Llun 12/03/2018
 • Cyflog:£15,925 - £17,258 y flwyddyn pro rata
 • Gradd tâl:I'w benderfynu
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Yn gadarn o blaid pobl anabl