Ceisio am swydd ar lein

I gael rhagor o fanylion am unrhyw swydd, cliciwch ar bennawd y swydd.

Addysg

 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ategol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 19/12/2019
 • Cyflog:£4,986.20
 • Gradd tâl:8 - 8
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ategol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 12/12/2019
 • Cyflog:£6,526.14 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Arfon, Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ategol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 19/12/2019
 • Cyflog:£7,831.37 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ategol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 19/12/2019
 • Cyflog:£8,807.75- £9,533.85 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Dwyfor
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Disgyblion a Chynhwysiad
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 12/12/2019
 • Cyflog:£29,636- £31,371 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:26 - 28
 • Lleoliad(au):Arfon
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Arbennig
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 13/12/2019
 • Cyflog:£12,233 - £12,478
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 12/12/2019
 • Cyflog:£11,164 - £11,387
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 13/12/2019
 • Cyflog:£10,885 - £11,102
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 13/12/2019
 • Cyflog:£14,867 - £16,093
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Llun 09/12/2019
 • Cyflog:£24,906-£44,490
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 11/12/2019
 • Cyflog:Gweler Hysbyseb
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 10/12/2019
 • Cyflog:£11,615 - £12,572
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Meirionnydd
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 10/12/2019
 • Cyflog:(£24,906 - £40,490 ) (ynghyd a lwfans CAD £4,657) y flwyddyn
 • Gradd tâl:I'w benderfynu
 • Lleoliad(au):Meirionnydd

Asiantaeth Cefnffyrdd

Yn ôl i'r brig Rheolwr CYfathrebu - Cyf: 19-426
 • Adran:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Gwasanaeth:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 19/12/2019
 • Cyflog:£37,849 - £39,782
 • Gradd tâl:35 - 37
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Cefnogaeth Gorfforaethol

 • Adran:Cefnogaeth Gorfforaethol
 • Gwasanaeth:Cefnogol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Mawrth 31/12/2019
 • Cyflog:I'w benderfynu
 • Gradd tâl:I'w benderfynu
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Economi a Chymuned

 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Morwrol a Pharciau Gwledig
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 12/12/2019
 • Cyflog:£18,795 - £19,171
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Oedolion, Iechyd a Llesiant

 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Canolfan Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 19/12/2019
 • Cyflog:£7,619.59- £7,772.02
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Dydd Anabledd Dysgu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/01/2020
 • Cyflog:£9.36 yr awr/ Hour
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Arfon
Yn ôl i'r brig Cymhorthydd Gweinyddol - Cyf: 19-341H2
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 12/12/2019
 • Cyflog:GS4 £19,554 - £21,166
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Gwener 25/09/2020
 • Cyflog:£9.36 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 12/12/2019
 • Cyflog:£9.36 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 19/12/2019
 • Cyflog:£9,573.51 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Plant a Chefnogi Teuluoedd

 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Derwen
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 19/12/2019
 • Cyflog:£32,029-£33,799
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Ieuenctid
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 12/12/2019
 • Cyflog:£9.73 - £10.81 yr awr
 • Gradd tâl:5 - 9
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Ieuenctid
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 19/12/2019
 • Cyflog:£9.73 - £10.81 yr awr
 • Gradd tâl:5 - 9
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 19/12/2019
 • Cyflog:£33,799 - £35,934
 • Gradd tâl:31 - 33
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 19/12/2019
 • Cyflog:£10,794 - £11,918
 • Gradd tâl:12 - 17
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Tai ac Eiddo

Yn ôl i'r brig Rheolwr Stadau - Cyf: 19-425
 • Adran:Tai ac Eiddo
 • Gwasanaeth:Eiddo
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 12/12/2019
 • Cyflog:£41,675- £43,662 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:39 - 41
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Tai ac Eiddo
 • Gwasanaeth:Eiddo
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 12/12/2019
 • Cyflog:£24,313 - £26,317
 • Gradd tâl:18 - 22
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Tai ac Eiddo
 • Gwasanaeth:Eiddo
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 12/12/2019
 • Cyflog:£21,589- £23,836 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:12 - 17
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Tai ac Eiddo
 • Gwasanaeth:Eiddo
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 12/12/2019
 • Cyflog:£11,732.39- £12,699.59 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Arfon
 • Adran:Tai ac Eiddo
 • Gwasanaeth:Tai a Llesiant
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 09/01/2020
 • Cyflog:£13,128.45 - £14,494.86 (
 • Gradd tâl:12 - 17
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Byw'n Iach

 • Adran:Byw'n Iach
 • Gwasanaeth:Byw'n Iach
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 12/12/2019
 • Cyflog:£21,589 - £23,836
 • Gradd tâl:12 - 17
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Yn gadarn o blaid pobl anabl