Ceisio am swydd ar lein


Cliciwch ar enw’r Adran i gael rhestr o’r swyddi ac yna cliciwch ar bennawd y swydd i gael rhagor o fanylion am swydd

Rydym ar hyn o bryd yn recriwtio i swyddi parhaol yn y maes Iechyd a Gofal. Mae gennym nifer o swyddi gwag ym mhob rhan o’r Sir. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma: https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Swyddi/SOS-Galw-Gofalwyr.aspx

Tim Arweinyddiaeth Corfforaethol

 • Adran:Tim Arweinyddiaeth Corfforaethol
 • Gwasanaeth:Cyfreithiol
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 01/02/2022
 • Cyflog:UCHAFSWM CYFLOG £52,845 Y FLWYDDYN
 • Gradd tâl:41 - 43
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Tim Arweinyddiaeth Corfforaethol
 • Gwasanaeth:Cyfreithiol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Gwener 21/01/2022
 • Cyflog:UCHAFSWM CYFLOG £42,890 Y FLWYDDYN
 • Gradd tâl:33 - 35
 • Lleoliad(au):Caernarfon
Yn ôl i'r brig Cyfreithiwr Eiddo - Cyf: 21-538
 • Adran:Tim Arweinyddiaeth Corfforaethol
 • Gwasanaeth:Cyfreithiol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Gwener 21/01/2022
 • Cyflog:UCHAFSWM CYFLOG £42,890 Y FLWYDDYN
 • Gradd tâl:33 - 35
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Addysg

 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ategol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/01/2022
 • Cyflog:£4,117 y flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ategol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/01/2022
 • Cyflog:£7,992.36 y flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Pwllheli
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Disgyblion a Chynhwysiad
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/01/2022
 • Cyflog:£27,741 - £29,577 y flwyddyn
 • Gradd tâl:23 - 25
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 20/01/2022
 • Cyflog:£6,740-£6,875
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 21/01/2022
 • Cyflog:£6,740-£6,875
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 21/01/2022
 • Cyflog:£13,480 - £13,750
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 20/01/2022
 • Cyflog:£13,826 - £14,103
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 28/01/2022
 • Cyflog:£11,522 - £11,752
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 21/01/2022
 • Cyflog:£9,436-£9,625
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 28/01/2022
 • Cyflog:£5,841 - £5,958
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 20/01/2022
 • Cyflog:£5,699.66 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 21/01/2022
 • Cyflog:£27,491 - £42,333
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 19/01/2022
 • Cyflog:£8,638 - £8,711
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Mawrth 18/01/2022
 • Cyflog:£19,312 - £19,698
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Gwener 21/01/2022
 • Cyflog:£14,604 - £14,896
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Mawrth 18/01/2022
 • Cyflog:£17,359 - £19,165
 • Gradd tâl:12 - 17
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 20/01/2022
 • Cyflog:£27,491 - £42,333
 • Gradd tâl: -
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 26/01/2022
 • Cyflog:£27,491 - £42,333
 • Gradd tâl: -
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 27/01/2022
 • Cyflog:£27,491 - £42,333
 • Gradd tâl: -
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Asiantaeth Cefnffyrdd

 • Adran:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Gwasanaeth:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/01/2022
 • Cyflog:£34,728 - £36,922 y flwyddyn
 • Gradd tâl:31 - 33
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Gwasanaeth:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/01/2022
 • Cyflog:£32,910 - £34,728 y flwyddyn
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Gwasanaeth:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 10/02/2022
 • Cyflog:£22,183 - £24,491
 • Gradd tâl:12 - 17
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Cefnogaeth Gorfforaethol

 • Adran:Cefnogaeth Gorfforaethol
 • Gwasanaeth:Datblygu’r Sefydliad
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 03/02/2022
 • Cyflog:£24,982 - £27,041
 • Gradd tâl:18 - 22
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Cefnogaeth Gorfforaethol
 • Gwasanaeth:Democratiaeth
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/01/2022
 • Cyflog:£24,982 - £27,041
 • Gradd tâl:18 - 22
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Cyllid

 • Adran:Cyllid
 • Gwasanaeth:Pensiynau a Chyflogau
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/01/2022
 • Cyflog:£22,183 - £24,491 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:12 - 17
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Cyllid
 • Gwasanaeth:Pensiynau a Chyflogau
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/01/2022
 • Cyflog:£22,183 - £24,491 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:12 - 17
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Economi a Chymuned

 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Llyfrgelloedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 20/01/2022
 • Cyflog:£13,545 - £13,815 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Llyfrgelloedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Llun 31/01/2022
 • Cyflog:£9.43 yr awr
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Morwrol a Pharciau Gwledig
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 20/01/2022
 • Cyflog:£42,821 - £44,863 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:39 - 41
 • Lleoliad(au):Pwllheli

Oedolion, Iechyd a Llesiant

 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Canolfan Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/01/2022
 • Cyflog:£18,562 - £18,933 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Canolfan Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/01/2022
 • Cyflog:£6,020 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Dydd Anabledd Dysgu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Llun 07/02/2022
 • Cyflog:£18,562 - £18,933
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Arfon
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 10/02/2022
 • Cyflog:£19,312 - £19,698 y flwyddyn
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Gwener 18/02/2022
 • Cyflog:£19,312 - £19,698 y flwyddyn
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/01/2022
 • Cyflog:£18,562 - £18,993 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
Yn ôl i'r brig Gweithiwr Cymdeithasol - Cyf: 21-450H4
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 20/01/2022
 • Cyflog:£32,910 - £ 34,728
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 10/02/2022
 • Cyflog:£32,910 - £34,728 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 20/01/2022
 • Cyflog:£18,060 - £18,421 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 20/01/2022
 • Cyflog:£18,562 - £18,933 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
Yn ôl i'r brig Is Rheolwr Tan Y Marian - Cyf: 21-377H4
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Mawrth 01/02/2022
 • Cyflog:£24,982 - £27,041 y flwyddyn
 • Gradd tâl:18 - 22
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Gwener 04/02/2022
 • Cyflog:£24,982 i £27,041 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:18 - 22
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Llun 24/01/2022
 • Cyflog:£18,198 y flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Llun 24/01/2022
 • Cyflog:I'w benderfynnu - sawl cytundebau ar gael.
 • Gradd tâl:I'w benderfynu
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Tai a Chefnogaeth
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 20/01/2022
 • Cyflog:£18,562 - £18,933 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Plant a Chefnogi Teuluoedd

 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Blynyddoedd Cynnar
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 20/01/2022
 • Cyflog:£9.62 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Derwen
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 20/01/2022
 • Cyflog:£19,312 - £19,698 y flwyddyn
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Derwen
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 31/03/2022
 • Cyflog:£9.62 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Meirionnydd
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Derwen
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 14/04/2022
 • Cyflog:£9.62 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Dwyfor
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/01/2022
 • Cyflog:Gweler Hysbyseb Swydd
 • Gradd tâl:29 - 37
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Priffyrdd a Bwrdeistrefol

 • Adran:Priffyrdd a Bwrdeistrefol
 • Gwasanaeth:Gwasanaeth Gwastraff a Chomisiynu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 27/01/2022
 • Cyflog:£22,183 - £24,491 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:12 - 17
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Tai ac Eiddo

 • Adran:Tai ac Eiddo
 • Gwasanaeth:Eiddo
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 20/01/2022
 • Cyflog:£9,656 - £9,849 y flwyddyn
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Tai ac Eiddo
 • Gwasanaeth:Eiddo
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 03/02/2022
 • Cyflog:£44,863 - £46,845
 • Gradd tâl:41 - 43
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Tai ac Eiddo
 • Gwasanaeth:Tai a Llesiant
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 03/02/2022
 • Cyflog:£44,863 - £46,845
 • Gradd tâl:41 - 43
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Tai ac Eiddo
 • Gwasanaeth:Tai a Llesiant
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Mercher 19/01/2022
 • Cyflog:£32,910 - £34,728
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Caernarfon

YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)

 • Adran:YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)
 • Gwasanaeth:Gwasanaeth Dŵr ac Amgylchedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Llun 31/01/2022
 • Cyflog:£24,982 - £27,041
 • Gradd tâl:18 - 22
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Swyddi Cyffredinol

 • Adran:Swyddi Cyffredinol
 • Gwasanaeth:Swyddi Cyffredinol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 03/02/2022
 • Cyflog:£10.50 yr awr
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Yn gadarn o blaid pobl anabl