Ceisio am swydd ar lein


Cliciwch ar enw’r Adran i gael rhestr o’r swyddi ac yna cliciwch ar bennawd y swydd i gael rhagor o fanylion am swydd

Rydym ar hyn o bryd yn recriwtio i swyddi parhaol yn y maes Iechyd a Gofal. Mae gennym nifer o swyddi gwag ym mhob rhan o’r Sir. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma: https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Swyddi/SOS-Galw-Gofalwyr.aspx

Addysg

 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad (Gwynedd a Môn)
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 09/12/2021
 • Cyflog:£13,826 i £14,103) yn ôl profiad a chymwysterau.
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Dolgellau
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad (Gwynedd a Môn)
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog: £24,312 - £25,921 y flwyddyn
 • Gradd tâl:23 - 25
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad (Gwynedd a Môn)
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£8,462 - £9,343
 • Gradd tâl:12 - 17
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad (Gwynedd a Môn)
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£7,012- £7,590
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad (Gwynedd a Môn)
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 09/12/2021
 • Cyflog:£27,491 - £42,333 y flwyddyn (ynghyd a lwfans A.A.A.)
 • Gradd tâl:I'w benderfynu
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ategol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 09/12/2021
 • Cyflog:£8,290.42 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Uned Reoli
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 09/12/2021
 • Cyflog:£47,735 - £55,338
 • Gradd tâl:L6 - L12
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Unedau Iaith
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 09/12/2021
 • Cyflog:(£15,622 - £17,248) yn ôl profiad a chymhwyster
 • Gradd tâl:12 - 17
 • Lleoliad(au):Dolgellau
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£11,682-£11,916
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£13,826 - £14,103
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£3,087.88 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 09/12/2021
 • Cyflog:£3,087 y flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad, Meirionnydd
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 09/12/2021
 • Cyflog:£5,699.66 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 30/11/2021
 • Cyflog:£19,763 - £21,819
 • Gradd tâl:12 - 17
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£11,932 - £12,915
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Pwllheli
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mawrth 30/11/2021
 • Cyflog:£4,950 - £5,036
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£27,491 - £42,333 (y flwyddyn pro rata)
 • Gradd tâl:. - .
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Cynradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 09/12/2021
 • Cyflog:£27,491 - £42,333 .
 • Gradd tâl: -
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 01/12/2021
 • Cyflog:£13,826 - £14,103
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Llun 29/11/2021
 • Cyflog:£16,131 - £16,453
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Mawrth 30/11/2021
 • Cyflog:£9,967 - £10,166
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 01/12/2021
 • Cyflog:£27,491 - £42,333
 • Gradd tâl: -
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Addysg
 • Gwasanaeth:Ysgolion Uwchradd
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Mercher 01/12/2021
 • Cyflog:£27,491 - £42,333
 • Gradd tâl: -
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Asiantaeth Cefnffyrdd

 • Adran:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Gwasanaeth:Asiantaeth Cefnffyrdd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 09/12/2021
 • Cyflog:£30,451 i £32,234 y flwyddyn
 • Gradd tâl:26 - 28
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Cefnogaeth Gorfforaethol

 • Adran:Cefnogaeth Gorfforaethol
 • Gwasanaeth:Cefnogi Busnes y Cyngor
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£42,821 - £44,863
 • Gradd tâl:39 - 41
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Cefnogaeth Gorfforaethol
 • Gwasanaeth:Cyswllt Cwsmer a Chofrestru
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 16/12/2021
 • Cyflog:£20,092 - £21,748 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:7 - 11
 • Lleoliad(au):Dolgellau, Pwllheli

Economi a Chymuned

 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Llyfrgelloedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Mercher 08/12/2021
 • Cyflog:£9,030.16 - £9,210.64 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Economi a Chymuned
 • Gwasanaeth:Llyfrgelloedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Gwener 17/12/2021
 • Cyflog:£9.62 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Oedolion, Iechyd a Llesiant

Yn ôl i'r brig Gweithiwr Cefnogol - Cyf: 21-437H2
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Gofal Cartref Cymunedol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£18,562 - £18,933 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£32,910 - £ 34,728
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£19,746 i £20,836 y flwyddyn
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad, Meirionnydd
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£18,562
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Dolgellau
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Oedolion
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£18,562
 • Gradd tâl:2 - 2
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 09/12/2021
 • Cyflog:£15,050 - £15,351 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Dolgellau
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£8,026.81 - £8,187.24 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£18,562 - £18,933 y flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 16/12/2021
 • Cyflog:£7,023.46 - £7,164.59 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:3 - 4
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£9.62 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£9.62 Yr Awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
Yn ôl i'r brig Is Rheolwr Tan Y Marian - Cyf: 21-377H3
 • Adran:Oedolion, Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaeth:Preswyl a Dydd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 09/12/2021
 • Cyflog:£24,982 - £27,041 y flwyddyn
 • Gradd tâl:18 - 22
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Plant a Chefnogi Teuluoedd

 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Derwen
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 09/12/2021
 • Cyflog:£19,312 - £19,698 y flwyddyn
 • Gradd tâl:5 - 6
 • Lleoliad(au):Caernarfon
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Derwen
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£9.62 yr awr
 • Gradd tâl:3 - 3
 • Lleoliad(au):Dwyfor
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Ieuenctid
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 09/12/2021
 • Cyflog:£10.00 - £11.11 yr awr
 • Gradd tâl:5 - 9
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
Yn ôl i'r brig Gweithiwr Cymdeithasol - Cyf: 21-436H2
 • Adran:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaeth:Plant a Chefnogi Teuluoedd
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£32,910 - £34,728 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Priffyrdd a Bwrdeistrefol

 • Adran:Priffyrdd a Bwrdeistrefol
 • Gwasanaeth:Gwasanaeth Gwastraff a Chomisiynu
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£22,183 - £24,491 Y Flwyddyn
 • Gradd tâl:12 - 17
 • Lleoliad(au):Caernarfon

YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)

Yn ôl i'r brig Prif Beiriannydd - Cyf: 21-472
 • Adran:YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)
 • Gwasanaeth:Ffyrdd a Pheirianneg
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£40,876 - £42,821 y flwyddyn
 • Gradd tâl:37 - 39
 • Lleoliad(au):Caernarfon
Yn ôl i'r brig Peiriannydd Prosiect - Cyf: 21-481
 • Adran:YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)
 • Gwasanaeth:Ffyrdd a Pheirianneg
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 09/12/2021
 • Cyflog:£32,910 - £34,728 y flwyddyn
 • Gradd tâl:29 - 31
 • Lleoliad(au):Caernarfon
Yn ôl i'r brig Peiriannydd Cynorthwyol - Cyf: 21-475
 • Adran:YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)
 • Gwasanaeth:Ffyrdd a Pheirianneg
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 09/12/2021
 • Cyflog:£30,451 - £32,234
 • Gradd tâl:26 - 28
 • Lleoliad(au):Caernarfon
Yn ôl i'r brig Peiriannydd Cynorthwyol - Cyf: 21-477
 • Adran:YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)
 • Gwasanaeth:Ffyrdd a Pheirianneg
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 09/12/2021
 • Cyflog:£30,451 - £32,234
 • Gradd tâl:26 - 28
 • Lleoliad(au):Caernarfon

Swyddi Cyffredinol

Yn ôl i'r brig Swyddog AD - Cyf: -
 • Adran:Swyddi Cyffredinol
 • Gwasanaeth:Swyddi Cyffredinol
 • Dyddiad Cau:12:00 Dydd Iau 02/12/2021
 • Cyflog:£36,922 i £44,863 y flwyddyn
 • Gradd tâl:33 - 41
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad
 • Adran:Swyddi Cyffredinol
 • Gwasanaeth:Swyddi Cyffredinol
 • Dyddiad Cau:10:00 Dydd Sul 05/12/2021
 • Cyflog:Gradd 3 – SPC 18 Tymor Penodol (£15,572.11 y flwyddyn)
 • Gradd tâl:18 - 18
 • Lleoliad(au):Gweler swydd ddisgrifiad

Yn gadarn o blaid pobl anabl